پرداخت بدهی بامال حرام ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۱۸۹ بازدید

سلام اگر کسی به ما بدهکار باشد.و مبلغ بدهی اش را از کسی که درآمدش اش از فروش مواد مخدر باشد بگیرد و به ما بدهد.
این پول از نظر شرعی برای ما مشکلی دارد یا خیر.

اگر بدانید عین مال حرام را از دیگری قرض گرفته و به شما داده است نمی توانید در آن تصرف نمایید و بدهی او هم به شما پرداخت نشده است .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید