روابط زناشویی-جلب محبت همسر ۱۳۸۶/۰۷/۱۷ - ۱۷۹۴ بازدید

غریزه محبت آقایون چیست؟ همانطور که از لحاظ فیزیکی زن و مرد بدنشون با هم منطبق میشه و کامل میشن از لحاظ عاطفی زن و مرد چطوری با هم منطبق هستن؟ یعنی زن ابراز میکنه و غریزش این هست و یا مرد ابراز میکنه و دوست داره محبت کنه منظورم این هست غریزه هر کدوم چیست در برقرار کردن رابطه عاطفی؟ آیا زن محبت میکنه و خدا کاری کرده زن گرمای خونه باشه چون مرد نیاز داره و یا برعکس هست؟ توضیح بدهید.

مرد و زن همان طور که از نظر ظاهرى با هم تفاوت دارند، از نظر روانى و شخصیتى و... نیز با هم تفاوت دارند که ما در اینجا به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1- از نظر علایق تحصیلى: پسران بیشتر علاقه مند ریاضیات، علوم و تاریخند ولى دختران به زبان و هنر علاقه بیشترى دارند. 2- تفاوت در حواس: زنان در حس لامسه و شنوایى و بویایى قوى تر از مردانند و مردان در حس بینایى قوى ترند. 3- زنان به درد حساس ترند و تحمل کمترى نسبت به مردان دارند ولى ناراحتى هاى درازمدت را بهتر از مردان تحمل مى کنند. 4- از نظر قدرت یادگیرى مردان در منطق و علوم عقلى قوى ترند و زنان حافظه قوى ترى دارند. 5- در علائق و سلیقه ها: زنان علائق زیباشناختى، اجتماعى و مذهبى بیشترى دارند و مردان جنبه هاى سیاسى و تئورى قوى ترى دارند. به طور مثال زنان به زیبایى ظاهرى خود و زیبایى منزل و زندگى خود اهمیت بیشترى از مردان مى دهند. شلختگى براى مرد آن قدر عیب نیست که براى زن عیب است. همچنین در گرایش به مذهب و حتى مذهب نادرست مثل خرافات از مردان قوى ترند. 6- از نظر عاطفى: زنان از عاطفه و محبت بیشترى نسبت به مردان برخوردارند، و دلسوزترند، به همین جهت رقابت کمترى با یکدیگر خصوصا با مردان دارند و زودتر تسلیم عشق مى شوند، تشنه محبتند و راه نفوذ در آنان محبت به آنان است ولى مردان خشونت گراترند و در روابط حسابگرند و به سادگى به کسى دل نمى سپارند و کمتر تسلیم عواطف اند بلکه بیشتر عقل گرا هستند هر چند در ظاهر اظهار علاقه کنند، پس در عشق زنان وفادارترند. 7- از نظر رفتار جنسى: مردان به محرک هاى بینایى و شنوایى حساس ترند ولى زنان به محرک هاى لمسى حساس ترند. یعنى مرد با دیدن صحنه هاى جنسى و شنیدن صداى زن زودتر تحریک مى شود ولى زنان به این محرک ها کمتر حساسیت جنسى دارند. 8- روحیه پذیرش و تسلیم زن بیشتر از مرد است و زنان با ایجاد ارتباط با دوستان بیشتر از مردان اهمیت مى دهند. در پایان به دو نکته اشاره مى کنیم: 1- عوامل اجتماعى، فرهنگى، ملى و... مى تواند در شدت و ضعف آنها تأثیر داشته باشد به همین جهت این ویژگى ها غالبى است و بنابراین گاهى هم عکس مطلب را در دختر و پسر مى بینیم که علت آن عوامل فرهنگى است. البته بهترین فرهنگ و اخلاق اجتماعى آن است که با ویژگى هاى تکوینى زن و مرد هماهنگ باشد. 2- وظایف دینى و اجتماعى زن و مرد نیز براساس تفاوت هاى بین آنان است. به همین جهت بعضى از کارهاى سخت بدنى و فکرى از زنان برداشته شده و در عوض کارهایى که مثل تربیت فرزند و شیردادن نیاز به عاطفه بیشترى دارد به زن محول شده است.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید