آخرین مطالب حیض (احکام بانوان)

جماع حائض

سلام،نزدیکی در استحاضه متوسطه و کثیره اگر غسل های خود رو انجام بدهد ،نزدیکی جایز است یعنی چه ،؟یعنی بعدازغسل

آیات سجده‌دار و حایض

خواندن آیات سجده دار براى زن حائض و جُنب چه حکمى دارد؟

ایام عادت

ایام عادت

زن ناسیه

زن ناسیه

پاکی قبل اذان صبح

پاکی قبل اذان صبح

قرص جلوگیری از عادت

T}همه مراجع: {Tتا هنگامى که از رحم خون بیرون نیاید، پاک است و باید عبادت خود را به جا آورد.V} امام، استفتاءات

خون بیش از ده روز

خون بیش از ده روز

مضطربه و خون کمتر از ده روز

T}همه مراجع: {Tهمه اش حیض محسوب مى شود.V} نورى و فاضل، تعلیقات على العروه، ج ۱، احکام الحیض، م ۲۳ ؛ وحید

زن مضطربه

زن مضطربه

زن مبتدئه

زن مبتدئه

خون بیش از ده روز

T}آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: {Tاگر خون ها یک جور باشد و نتواند با نشانه ها، حیض را تشخیص دهد، باید

خون کمتر از ده روز

خون کمتر از ده روز

خون کمتر از عادت

T}همه مراجع: {Tاگر مطمئن باشد که در باطن خون نیست، باید براى عبادت هاى خود غسل کند و اگر مطمئن نیست،

لک بینی قبل عادت

لک بینی قبل عادت

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه حیض (احکام بانوان)

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان