آخرین مطالب انسان و جن

اثرگذاری مجردات در زندگی انسان

ایا اجنه در منزل انسانها بطور دایمی زندگی می کنند ؟ در صورت لمس بدن جن در منزل به طور اتفاقی و در بالای

تسخیر جن

سلام.آیا امکان اینکه انسان مورد حمله وتسخیر اجنه باشد هست -التماس دعا

حرمت ارتباط با جن

حکم ارتباط با اجنه یا صرف صحبت با آنها ولو شیعه باشند . و نیز ترس از آنها چیست ؟

انسان و ارتباط با جن مشرک یا کافر

دچار مشکلات روحی و روانی یا اخلاقی شدن افراد مرتبط با جن و روح به چه معناست؟ یعنی جن در رابطه با روح

راه نترسیدن از آزار جن

گربه تو طبقه سوم ساختمان مامیومد توگلدانهای من مدفوع ودستشویی میکرد ومیرفت عصبانی شدم و تهدیدش کردم و

غلبه بر ترس از آزار جن مکان جن

واقعاد رخانه هایمان یاجای دیگرجن دارد؟ ازموقعی که شنیدم جن هست اعصابمو مختل کرده میترسم جای تنها یا

اذیت و آزار رساندن اجنَّه

وجود روایات متعدد، درباره ایمن ماندن از مضرات جن زدگی چه معنایی دارد؟ نعوذ بالله جن ها که نمیتونن یجا

ازدواج انسان و جن

شما در پاسخ به این سوال که ازدواج جن و انس ممکن است فرمودید امیزش این دو ممکن است.چگونه ممکن است این

غلبه بر ترس از آزار و اذیت جن

اگرکسی اهل اذان ،نماز و روزه . . . باشد ، جن زده نمیشه یعنی چه؟ یعنی ما که در نماز و . . . متاسفانه

منابع جن و شیطان

ایااجنه میتوانندبخوانندوبنویسند؟

جن و قدرت آنها - دخالت جن ها در امور زندگی انسان ها

اگرجن هابرزندگی انسان تسلط یادخالتی آشکارندارندپس چگونه خواستندبه امام حسین علیه السلام کمک کنند؟

توانایی جنیان

آیا به وسیله جن می توان به وجود اجسام قدیمی در زیر زمین پی برد؟

دیدن و ارتباط با جن

آیا همه می توانند جن را ببینند یا با جن ارتباط برقرار کنند؟ بعضی ادعا می کنند که جن را می بینند . تا

انسان و جن-برتری انسان

دلیل برتری انسان نسبت به جن چیست؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه انسان و جن

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان